Thi công phào – Công trình Âu Cơ 

Kích thước:

Độ dày:

Xuất xứ

Bảo hành: