Nan gỗ Land 3S-070 

Kích thước:

Độ dày:

Xuất xứ

Bảo hành: